Duurzaam Samen is erop gericht…

  • kennis en ervaringen over oorzaken en gevolgen van hechtingsproblematiek beschikbaar te stellen aan een breder publiek
  • een platform te bieden aan geïnteresseerden, behandelaars, therapeuten, zorgaanbieders en andere betrokkenen

Activiteiten te initiëren waarbij bv…