Welkom op de website van Duurzaam Samen, ‘Hechtingsproblematiek in kaart gebracht’.
Duurzaam Samen is erop gericht de kennis en ervaringen over oorzaken en gevolgen van hechtingsproblematiek beschikbaar te stellen en een platform te bieden aan geïnteresseerden, behandelaars, therapeuten, zorgaanbieders en andere betrokkenen.

Te vaak is de informatie over dit zeer onderschatte onderwerp slechts gefragmenteerd te vinden en richt het zich met name op hechtingsproblemen rondom kinderen en niet zo zeer op hechtingsproblematiek bij volwassenen. De opzet van deze website vervult in deze een verbindende en centrale rol in uw zoektocht naar informatie.

Mocht u aanvullingen hebben of zou u willen meehelpen om Duurzaam Samen verder te ondersteunen, neemt u dan gerust contact op.

Angstig
Onveilig
Veilig